“අධි තාක්‍ෂණික විශේෂ” මඟින් BAIC සමූහයේ අනාගත “බීජිං” සන්නාමය නිර්මාණය කරයි

2019 ෂැංහයි අන්තර්ජාතික ඔටෝ ප්‍රදර්ශනයේදී, බීඅයිසී සමූහය සිය සාමාජිකයින් ගෙන ආ අතර, බීජිං ඔටෝ, බීකි නිව් එන්ර්ජි, බීකි ඕෆ්-රෝඩ් වාහන, හයිනාචුවාන්, චැංගේ ඔටෝමොබයිල්, බීකි යින්ෂියැන්ග් සහ එහි හවුල්කරුවන් වන ඩේම්ලර් ... වැඩිදුර කියවන්න