මගේ කරත්ත

සමීප

ගාස්තු රහිත නැව්ගත කිරීම

අප අමතන්න

ෂෙන්ෂෙන් හුහායෝඕ ඉලෙක්ට්රොනික් කොමියුනිකේෂන් සමාගම

විද්යුත් තැපෑල: lfotpp @ outlook.සන්නිවේදනයෙන්

දුරකථන: 86-0755-21033040

දුරකථන: + 86 188-1931-3443

Wechat: + 86 188-1931-3443

ස්කයිප් සජීවි: lfotpp

lfotpp