මගේ කරත්ත

සමීප

ගාස්තු රහිත නැව්ගත කිරීම

LFOTPP සහතිකය

ෂෙන්ෂෙන් හුහායෝඕ ඉලෙක්ට්රොනික් කොමියුනිකේෂන් සමාගම, 2014 හි ස්ථාපිත කරන ලදී.
එය R & D, නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම ඒකාබද්ධ කරමින් පුළුල් අධි තාක්ෂණික ව්යාපාරයකි.
නිෂ්පාදන ප්රධාන වශයෙන් 3C ඩිජිටල් උපාංග, මෝටර් රථ උපාංග, වාහන අමතර කොටස්, මෝටර් රථ ආශ්රිත නිෂ්පාදිතයන් වේ.
අපගේ සන්නාමය අප සතුයි: LFOTPP, ජාත්යන්තර යුරෝපීය සහතිකය, AGC Asahi Glass සහ SGS වාර්තාව.

යුරෝපීය සහතිකය

lfotpp

පැතලි ස්ටෙක්

LFOTPP

SGS වාර්තාව

LFOTPP