මගේ කරත්ත

සමීප

සහතිකය

ෂෙන්ෂෙන් හුහායෝඕ ඉලෙක්ට්රොනික් කොමියුනිකේෂන් සමාගම, 2014 හි ස්ථාපිත කරන ලදී.
එය පර්යේෂණ හා සංවර්ධන, නිෂ්පාදන සහ විකුණුම් ඒකාබද්ධ කරන පුළුල් අධිතාක්ෂණික ව්‍යවසායයකි.
නිෂ්පාදන ප්රධාන වශයෙන් 3C ඩිජිටල් උපාංග, මෝටර් රථ උපාංග, වාහන අමතර කොටස්, මෝටර් රථ ආශ්රිත නිෂ්පාදිතයන් වේ.
අපගේ සන්නාමය අප සතුයි: LFOTPP, ජාත්යන්තර යුරෝපීය සහතිකය, AGC Asahi Glass සහ SGS වාර්තාව.

 

යුරෝපීය සහතිකය

lfotpp

 

පැතලි ස්ටෙක්

LFOTPP

 

 

SGS වාර්තාව

LFOTPP